Care sunt cele mai importante zone seismice din România?

Zone seismice in Romania

Seismicitatea României este repartizată pe mai multe zone epicentrale:

  • Vrancea
  • Făgăraș-Câmpulung
  • Banat, Crișana
  • Maramureș
  • Dobrogea.

La acestea se adaugă zone epicentrale cu importanță locală în regiunea Jibou și a Târnavelor în Transilvania, nordul și vestul Olteniei, nordul Moldovei și Câmpia Română.

Dintre aceste arii epicentrale, zona seismică Vrancea este cea mai importantă prin energia cutremurelor produse, extinderea ariei lor de macroseismicitate și caracterul persistent și concentrat al epicentrelor.

În celelalte regiuni ale țării se evidențiază două cordoane de seismicitate moderată și puțin profundă, de-a lungul marginii Carpaților Meridionali și a Depresiunii Panonice și de-a lungul Carpaților Orientali, prelungindu-se spre SE pe linia Peceneaga-Camena. În aceste zone se produc cutremure crustale (focare cu adâncime între 5-30 km) de joasă energie și intensitate, uneori policinetice (însoțite de numeroase replici), pe falii sau la intersecția unor fracturi; spre exemplu: faliile ce separă Masivul Făgăraș de Bazinul Transilvaniei și Bazinul Loviștei (cutremure făgărășene), fracturile dintre Carpații Meridionali și Depresiunea Panonică, active în zona Timișoara (seismele banatice – Banloc (Mw = 5.6) și Voiteg (Mw = 5.5), sistemul de falii din zona Oradea și falia Sf. Gheorghe care mărginește Dobrogea de Nord.

Zonare seismica in Romania
Epicentrele cutremurelor produse pe teritoriul României între anii 1984-2010

Zonele seismogene reprezintă arii de seismicitate grupată, unde activitatea seismică și orientarea câmpului tensiunilor sunt considerate relativ uniforme. Identificarea caracteristicilor, pe termen lung, ale procesului de generare a cutremurelor din fiecare zonă seismică este de o importanță deosebită pentru evaluarea hazardului seismic. Aceasta implică existența unui set de date care să acopere scara de timp a procesului tectonic.

Zona subcrustală Vrancea (VR)

Regiunea Vrancea este o regiune seismică complexă de convergenta continentala, cu cel puțin trei unități tectonice în contact: placa Est-Europeană și subplăcile Intra-Alpină și Moesică (Constantinescu et al., 1976). Activitatea seismică cea mai puternica din România se concentrează la adâncimi intermediare de 60-200 km.

La exteriorul zonei seismice de adâncime intermediară Vrancea apar cutremure normale, locale, în numeroase zone, unele asociate cu fracturi de fundament mai adânc de 15 km, de exemplu în zona Focșani – Odobești, altele cu focar superficial la Mărășești – Nămoloasa, Tudor Vladimirescu, Cudalbi și Tecuci în Moldova, sau pe linia Galați – Isaccea – Tulcea în Dobrogea de Nord.

Sursa: Institutul Național pentru Fizica Pământului