Repararea zidurilor cu plase sudate din oțel beton. Consolidarea pereților prin camasuieli

Consolidare pereti prin camasuieli cu plase sudate - pompa de tencuit

Remedierea fisurilor din zidărie cu plase sudate din oțel beton și tencuială cu mortar de ciment

Această metodă se aplică la pereții din zidărie de cărămidă care prezintă fisuri izolate, având deschideri medii sau mari. Este un tip de consolidare des folosit în domeniul reparațiilor clădirilor vechi, deteriorate.

Operații care trebuie executate pentru camasuieli cu plase sudate:

 1. Se îndepărtează tencuiala de pe ambele feţe ale peretelui. Dacă fisura traversează şi o intersecţie de diafragme, se decopertează şi diafragmele adiacente pe o lăţime de minimum 900 mm.
 2. Cu ajutorul unei scoabe metalice sau a unui şpiţ şi a unui ciocan, se deschid rosturile dintre cărămizi, prin îndepărtarea mortarului din ele pe o adâncime de 10-15 mm.
 3. Dacă există cărămizi degradate, acestea se scot şi se înlocuiesc cu altele noi având aceleaşi dimensiuni (după scoaterea cărămizilor, pereţii golului se curăţă de mortar, se perie cu peria de sârmă, se spală bine cu apă şi după ce suprafaţa se zvântă se introduc noile cărămizi, având grijă ca rosturile să fie bine matate cu mortar M 50 Z).
 4. În funcţie de dimensiunile ochiului plasei de armătură, se însemnează cu creta sau cu creionul poziţia găurilor care urmează să fie practicate în perete. Poziţia golurilor se stabileşte astfel încât ele să fie amplasate în dreptul unui nod al plasei şi să fie dispuse în şah la o distanţă de 500 – 600 mm pe ambele direcţii (circa 3-4 bucăţi pe mp).
 5. Cu bormaşina rotopercutantă se dau găurile cu diametrul de 25 – 30 mm pe toată grosimea zidului.
 6. Suprafeţele zidului se curăţă prin periere cu peria de sârmă, de sus în jos şi apoi se spală cu apă (de preferat cu furtunul). Găurile se spală cu jet de apă.
 7. Se introduc în găuri agrafe din oţel – beton cu diametrul de minimum 6 mm şi apoi găurile se matează cu mortar M 50 Z bine îndesat cu ajutorul unei vergele metalice cu diametrul de 8 mm. Înainte de începerea operaţiei de matare este necesar ca zidăria (adiacentă găurii) să fie menţinută umedă minimum două ore, iar introducerea mortarului să se facă numai după zvântarea suprafeţei. Agrafele se fasonează cu cioc numai la un capăt pentru ca să poată fi introduse în găuri.
 8. După 24 ore de la matarea găurilor, se aduc plasele de oțel-beton, se montează la poziţie şi se leagă cu sârmă de agrafele din perete (la capătul fără cioc, agrafe se fasonează la poziţie, realizându-se ciocul care se trece peste nodul plasei şi se leagă de acesta cu sârmă).
 9. Se menţine zidăria umedă pe toată suprafaţa minimum două ore.
 10. După ce suprafaţa zidăriei s-a zvântat, se realizează stratul de tencuială aplicat numai mecanic. Dacă se foloseşte pompa de mortar, mortarul va fi de marcă M 50 T sau M 100 T, iar dacă se foloseşte aparatul de torcretare, mortarul va fi de marcă M 200. Grosimea stratului de tencuială pentru camasuieli trebuie să fie de maximum 50 mm.

Plasa sudata – utilizarea in armarea elementelor de constructii

Plase sudate STNB STPB
Tipuri de plasa sudata utilizate la armarea structurilor din beton:

Plasa sudata folosită în construcții (plasa de Buzau) poate fi produsă sub doua forme: plasa sudata din sârmă lisă (STNB) și plasa sudata din sârmă cu profil periodic (STPB), conform SR EN 438-3/98; SR EN 10080/2006.

Caracteristicile plaselor sudate confecționate din STPB

 • limita de curgere Rp 0,2 min. 460N/mm²
 • rezistenta la tractiune Rm min.510N/mm²
 • alungirea la rupere A10 min.8
 • forta de forfecare a nodului sudat Pf > 0,35Smax Rp 0,2

Dimensiuni standard de fabricatie / livrare pentru plasa sudata

LIVRARE
Pachete care conțin între 20-100 bucăți plase, în funcție de diametrul sârmei.

Indicații de utilizare a plaselor sudate

Plase sudateArmarea cu plasa sudata este posibilă și recomandabilă în special la elementele de suprafață, plane sau curbe: plăcile planșeelor, pereții, zidurile de sprijin, radierele etc. Un exemplu încă și mai concret: pereții unei case vechi, cu zidărie din cărămidă, casă pe care vreți să o păstrați. Singura metodă prin care puteți aduce rezistența acestor pereți la valorile recomandate de normativele actuale în construcții este armarea cu plasă sudată! Nu se admite armarea cu plasa sudata a elementelor solicitate predominant la întindere sau torsiune.
De asemenea, nu se admite armarea cu plase sudate a elementelor structurale cu rol important în protecția antiseismică a structurii de rezistență, de exemplu a nivelelor inferioare ale construcțiilor cu diafragme.

Cea mai bună soluție pentru creșterea rezistenței pereților unei case vechi, sau construită conform unor normative depășite, referitoare la rezistența la seism, este armarea acestora cu plasă sudată.

Diametrul minim acceptat depinde de tipul oțelului utilizat la fabricarea barelor ce alcătuiesc plasele sudate. Totuși, din rațiuni ce țin de riscul de deformare la punerea în operă, dar și de pericolul sporit de coroziune, nu se acceptă un diametru mai mic de 5 mm (doar la elementele prefabricate în spații uzinate se acceptă diametre de 4 mm).

Cum transportăm, depozităm și verificăm plasele sudate

În privința transportului, cerința principală este ca plasele să nu se deformeze și să se degradeze de la depozit și până în șantier. Ca atare, trebuie așezate cu mare grijă în utilajul transportor, apoi descărcate cu aceeași grijă. Depozitarea se face cât mai aproape de locul de punere în operă, pentru a reduce la minimum numărul de manipulări.

Așezarea plaselor se face pe orizontală, poziția verticală fiind acceptată doar atunci când ea este singura posibilitate. Pentru a evita murdărirea şi corodarea plaselor, este interzis ca acestea să fie montate direct pe pământ!

Înainte de a fi folosite, plasele se verifică. Cele care prezintă degradări și deformări peste limitele admise de SR 438/3/98, dar și cele ale căror noduri nesudate ale ultimelor două bare transversale sunt în număr mai mare de 5% din numărul total de noduri al fiecăreia se elimină. Înainte de punerea în operă, plasele se curăţă de eventualele urme de murdărie, grăsime, rugină neaderentă, vopsea etc.

Înnădirea plaselor sudate

De cele mai multe ori, o singură plasă nu poate acoperi în întregime tot peretele ce urmează a fi armat. În această situație se folosesc mai multe plase, care se înnădesc. Dacă înnădirea urmează să se facă pe zone întinse, se recomandă ca numărul înnădirilor în aceeași secțiune să nu fie mai mare de 50% din aria totală de armătură din secțiunea considerată.

Aceeași condiție va fi respectată și în cazul armării cu mai multe plase suprapuse, așezate pe un singur rând sau pe mai multe rânduri. Îmbinările prin suprapunere vor fi amplasate, pe cât posibil, în zonele mai puţin solicitate – în niciun caz pe muchiile determinate de intersecția a doi pereți vecini!

Nodurile plaselor suprapuse vor fi decalate pe o distanță de cel puţin 1.3 x L, unde L este lungimea de suprapunere a plaselor. Iată, alăturat, un tabel cu valorile minime ale lungimii de suprapunere L:

În zonele de înnădire, plasele suprapuse vor fi legate între ele, la colțuri, cu sârmă; când lungimile pe care se înnădesc plasele sunt mai mari de 4 m, se va prevedea, în afara legăturilor de la colțuri, și o legătură suplimentară intermediară. În niciun caz nu se va folosi sudura la înnădirile plaselor!

În toate cazurile se recomandă să nu se prevadă mai mult de două plase suprapuse în secțiuni curente, deci să nu se ajungă la mai mult de trei plase suprapuse în zonele de înnădire.

Placa slab armata cu plasa sudataÎndoirea plaselor sudate

Plasele sudate nu se înnădesc pe muchia determinată de doi pereți, ci în câmpul unuia dintre pereți. Altfel spus, una dintre plase trebuie îndoită pe muchie pentru a ajunge pe peretele vecin, unde urmează să se facă suprapunerea cu cealaltă plasă.

Cum se face îndoirea? Regula este ca, la îndoire, nodurile să se găsească pe partea interioară (concavă) a îndoiturii şi în afara zonei curbe. Se va urmări ca distanța dintre secțiunea în care începe îndoitura și axul celui mai apropiat nod sudat să fie de cel puțin 2.5 d, unde d este diametrul barelor de rezistență. Se permite derogarea de la această regulă doar în cazul în care barele plaselor au diametrul de cel mult 8 mm.

În aceste condiții, plasa sudata se poate îndoi cu nodurile la exterior și fără limita de distanță amintită mai sus, cu condiția ca raza de curbură să fie de minimum 3 d.

Betonarea plaselor sudate

Plasele se așează la aproximativ 3 cm de perete, cu ajutorul unor dibluri și distanțieri din material plastic, pentru a asigura o acoperire optima de beton. Înainte de betonare se face o umezire a pereților, udându-i din abundență, în mai multe reprize. Betonarea se începe de jos și se execută continuu și uniform, până la terminarea lucrării