Ce înseamnă și cum se toarna sapa? Ce rol au sapele. Tipuri de sape

Ce inseamna șapa si cum se toarna sapa

Ce este sapa?

Rolul principal al unei sape este de a egaliza o suprafață , o structură, sau sa aducă o suprafața la un anumit nivel. Sapa poate folosi ca strat final, sau mai frecvent, ca strat suport pentru alta pardoseala (parchet, gresie, PVC s.a.).

Pentru realizarea unei pardoseli de calitate, totul începe de la placa sau pardoseala da beton. Betonul este un material care are o evoluție proprie, cu volum variabil în funcție de umiditatea mediului: contracție (în mediu uscat) sau umflare (în mediu umed). Aceste modificări nu se stabilizează decât după 3-5 ani, și nici atunci definitiv. Din păcate, montatorul de pardoseli nu poate interveni prea mult în aceste fenomene, deoarece o eliminare excesivă a apei duce la fisurarea betonului (chiar se urmărește uscarea controlată, cel puțin în perioada imediat următoare turnării). Ulterior, o pardoseală este mai stabilă, mai ales dacă este încălzită, betonul ajungând la o umiditate scăzută.

Betonul nu poate fi deloc considerat o barieră contra umidității (capilaritatea este o proprietate importantă), nici contra pierderilor de căldură sau propagării sunetului. Sunt trăsături de care va ține cont orice executant de șape și pardoseli.

Tipuri de sape

Sapa de beton elicopterizataÎn general, șapele sunt realizate sub formă vâscoasă (umede), prin turnare, dar conform ultimelor tendințe, pe lângă cele turnate, oarecum ”clasice”, avem șapele uscate, care au rolul acesta de egalizare prin așezarea unor plăci prefabricate (fix sau flotant) peste un strat separator. Mai sunt folosite uneori șapele semi-umede, dar timpul relativ mare de solidificare a determinat evitarea lor. Se pare că unii producători vor să reînvie această practică prin comercializarea unor șape semi-umede cu timp rapid de lucru. Oricare ar fi varianta, soluția nu este aleasă la întâmplare, ci în funcție de finisaj, iar aici caietul de sarcini trebuie să aibă prevederi clare.

O clasificare complexă (și utilă) a șapelor se poate face însă dacă le privim ca sisteme, ca suprapuneri de diverse straturi, fiecare cu rolul lui. Așadar, avem următoarele tipuri principale, folosite preponderent:

Șape simple

Sunt aplicate direct (cunoscute și ca ”șape în aderență” sau ”șape monolit”) se aplică pe placa de beton sau pe structura nivelului respectiv, cu simplul rol de a egaliza suprafața, cu priză puternică la suport. Ca strat final, sunt folosite în special în domeniul industrial, garaje și alte locuri unde trebuie preluate sarcini mecanice importante. Dată fiind lipsa unei bariere de umiditate, nu pot opri apa infiltrată. De asemenea, este o adevărată punte termică și fonică, ceea ce nu o recomandă ca strat final în alte spații decât cele de mai sus.

Șapa glisantă

Șape cu straturi separatoare sau șapa glisantă – între suport și șapă se aplică un strat separator din carton bituminos, folie PVC sau alt material. Rolul este pur și simplu de a avea un strat separator care poate căpăta sau nu valoare de barieră de umiditate (atunci când este vorba de un material hidroizolant) sau de vapori, ori de a delimita pur și simplu șapa de suport în vederea unei eventuale îndepărtări ulterioare. Sistemul este folosit cam în aceleași domenii ca șapa monolit, nefiind vorba despre o izolare termică sau fonică.

Sapa flotanta

Șapele flotante (pe straturi izolatoare) se deosebesc de șapele obișnuite prin faptul că nu au contact direct cu niciun element de structură, preluând în întregime sarcinile statice și sprijinindu-se pe unul sau mai multe straturi de separație care de regulă au rol termoizolant sau fonoizolant. Straturile de separație pot fi compuse din polistiren expandat sau extrudat, vată minerală, spume sintetice, plută, argilă expandată. La acest nivel poate exista și o folie sintetică (PVC, polietilenă), emulsii bituminoase sau carton special tratat, cu rol de barieră de umiditate sau vapori. Pentru garantarea fonoizolării, şapa flotantă trebuie separată de elementele constructive alăturate prin benzi marginale dintr-o spumă sintetică, care să oprească propagarea vibrațiilor către structură. Șapele flotante sunt folosite din plin în domeniul rezidențial, industrial etc., având toate avantajele necesare asigurării confortului interior.

Sape încălzite

Şape încălzite – sunt oarecum un caz particular al șapelor flotante, pe straturi izolatoare, având în componenţa lor elemente de încălzire și devenind astfel elemente ale sistemului de încălzire prin pardoseală (electrice sau cu apă ca agent termic). De cele mai multe ori, conductorii de încălzire și țevile pentru apă caldă sunt înglobate în șapă iar materialele pentru finisaj sunt speciale, mai ales în cazul sistemelor electrice.

Executantul unei astfel de șape trebuie să urmărească o serie de aspecte importante:

  • să existe o barieră de umiditate, pentru a evita riscul infiltrării umidităţii din structură;
  • rezistenţa generală la căldură a pardoselii şi straturilor suport nu trebuie să depăşească 0,15 mpK/W (altfel nu se mai realizează transferul termic către spațiul vizat);
  • este util un strat termoizolant care să împiedice risipirea căldurii către alte elemente constructive și nu doar către camera care trebuie încălzită;
  • să existe benzile marginale, mai ales în cazul încălzirii cu apă, aici fiind posibilă propagarea zgomotelor.