Indicator de norme de deviz AT – Automatizari

Indicator de norme de deviz At - Automatizari

Indicator norme deviz AT – Automatizari

Acest indicator cuprinde următoarele tipuri de lucrări:

ATA – Aparate, dulapuri, panouri, pupitre și cutii automatizare în afara instalației
ATB – Aparate și elemente montate pe utilaje și conducte tehnologice
ATC – Aparate și elemente montate prin intercalare pe conducte tehnologice
ATD – Lucrări auxiliare pentru montarea instalațiilor de automatizare
ATE – Verificare, încercări și probe ale instalațiilor de automatizare

Descărcați gratis Indicator norme deviz At – Automatizari

Indicator de norme de deviz AUT – Lucrari de automatizari

Indicator Norme Deviz Constructii

Adăugăm indicatorul de norme de deviz AUT – Lucrări de automatizari. Cuprinde operațiuni efectuate cu utilaje și echipamente folosite în construcții și nu numai (macarale, cofraje și grinzi metalice, excavatoare, grupuri electrogene, motocompresoare, ciocane pneumatice, instalații de foraj, pompe, ventilatoare, autogredere, buldozere, compactoare și altele).

Sperăm să vă fie utile, cu toate că din cum arată servesc doar pentru încadrarea folosirii respectivelor utilaje și echipamente, în anumite coduri.

Descarcă gratuit Indicator Norme Deviz AUT – Automatizari

Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții – C

Indicatoare de norme de deviz C - constructii si RpC - reparatii constructii

Identificarea corectă a operațiilor pentru realizarea unor lucrări în construcții reprezintă un pas important în realizarea unui deviz. De la prepararea și turnarea betoanelor, confecționarea și montarea armăturilor, realizarea cofrajelor, a zidăriilor și până la aplicarea gletului, zugrăveli și vopsitorii, indicatoarele de norme de deviz constituie un real ajutor pentru un constructor, prin estimarea consumurilor de materiale, manoperă și utilaje.

Ce tipuri de lucrări cuprind indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții administrative, social-culturale, rezidențiale și industriale – C?

Volumul I

CA – Lucrări de betoane

Aici puteți găsi normele de deviz pentru prepararea betonului cu betoniera pe șantier, turnarea betonului simplu în egalizări și șape, turnarea betonului în fundații, ziduri de sprijin, plăci, grinzi, stâlpi, pereți și diafragme.
De asemenea, sunt prezentate consumurile de resurse pentru turnarea betonului în cofraje glisante și betonarea buloanelor la stâlpi metalici.

CB – Cofraje și schele

De la cofraje din scânduri de rășinoase la panouri refolosibile metalice, TEGO și DOKA, susțineri cu popi și grinzi metalice, eșafodaje și schelă metalică, cofraje glisante.

CC – Armături pentru betoane

În acest capitol sunt prezentate consumurile de timp, materiale și utilaje pentru fasonarea barelor din oțel beton PC, montarea armăturilor în fundații, stâlpi, grinzi și plăci, montarea plaselor sudate și a plaselor rabiț, armături pentru prefabricate.

CD – Închideri și compartimentări

De la prepararea mortarelor la realizarea zidăriei din cărămidă și BCA, coșuri de fum, zidărie aparentă din cărămizi la fațade, pereți și tavane din gips-carton.

CE – Învelitori și șarpante din lemn

Învelitori cu țiglă, tablă și carton bitumat, luminatoare, jgheaburi și burlane, șarpante din lemn, astereala, pazii și streșini.

Volumul II

CF – Tencuieli

CG – Pardoseli

CH – Scări

CI – Placaje interioare și exterioare

CJ – Profiluri și ornamente decorative

CK – Tâmplărie din lemn, mase plastice și metal

CL – Construcții și confecții metalice

Volumul III

CM – Geamuri

CN – Vopsitorii și zugrăveli

CO – Lucrări diverse

CP – Montarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și profile metalice

CQ – Sisteme de fundare și consolidări de terenuri pentru fundații

CR – Construcții executate cu materiale locale și alte tipuri de lucrări de construcții

Volumul IV

LISTE ANEXE- Resurse materiale

Descarcă gratis Indicatorul de norme de deviz C – Construcții, ediția 1981, sub formă tabelară, sau indicatorul actualizat în 2007.