Indicator de norme de deviz AUT – Lucrari de automatizari

Indicator Norme Deviz Constructii

Adăugăm indicatorul de norme de deviz AUT – Lucrări de automatizari. Cuprinde operațiuni efectuate cu utilaje și echipamente folosite în construcții și nu numai (macarale, cofraje și grinzi metalice, excavatoare, grupuri electrogene, motocompresoare, ciocane pneumatice, instalații de foraj, pompe, ventilatoare, autogredere, buldozere, compactoare și altele).

Sperăm să vă fie utile, cu toate că din cum arată servesc doar pentru încadrarea folosirii respectivelor utilaje și echipamente, în anumite coduri.

Descarcă gratuit Indicator Norme Deviz AUT – Automatizari

Cum se face un deviz? Cum se lucrează cu un indicator de norme de deviz?

Model de deviz oferta. Cum se intocmeste un deviz

Cum întocmim un deviz?

Vrei să calculezi un preț pentru o lucrare în construcții, în lipsa unei antemăsurători,  și nu știi cu ce să începi? Indicatoarele de norme de deviz C sau RpC te pot ajuta în acest demers. Tot ce ai de făcut este să identifici corect operația și să extragi consumul de materiale, manoperă, utilaj și transport din acel articol.

De exemplu, dacă ai de turnat beton nearmat într-o fundație sau cuzinet, ai nevoie de acest articol: CA01B1 – Turnare beton simplu în fundații(continue,izolate) și socluri cu volum >3mc, și în ziduri de sprijin.

Constatăm că e nevoie de 1,008 mc de beton preparat (în acest articol nu intra și prepararea efectivă a betonului la resurse). De ce 1,008 și nu fix 1 mc? Pentru că mai sunt și pierderi.

Turnare betonPentru manoperă constatăm că e nevoie de 0,45+0,34 ore pentru ca doi betoniști să toarne un metru cub de beton. În total, 0,79 ore. La un salariu de 12 lei/oră pentru un meseriaș, înseamnă un cost de 9,48 lei pe metrul cub de beton turnat, pentru a plăti acei oameni. Aceste calcule se pot aplica și pentru dulgher, iar pentru muncitor deservire se poate lua în calcul un 6 lei/oră. În aceste costuri nu intră și taxele către stat (CAS, șomaj ș.a.), care vor fi incluse în recapitulație.

Ca și utilaj, se va folosi un vibrator pentru beton. Pentru turnarea unui metru cub de beton, va fi nevoie de un consum de 30 minute pentru acel vibrator.

COD Denumire norma sau resursa Consum UM
CA01B1 Turnare beton simplu în fundații(continue,izolate) și socluri cu volum >3mc, și în ziduri de sprijin M.C.
————
10173 Lista: betoane preparate 1,008 M.C.
6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la rețea 0,1 M.C.
10211 Betonist cat.1 0,45 ORA
10221 Betonist cat.2 0,34 ORA
19921 Muncitor deservire construcții-montaj cat.2 1,88 ORA
10721 Dulgher construcții cat.2 0,06 ORA
3716 Vibrator de interior pt. beton acționat,electric 0,9-1,5kw 0,5 ORA

Costurile de mai sus nu includ nici cheltuielile indirecte, cota de aprovizionare, sau beneficiul celui ce efectuează lucrarea. Acestea vor fi incluse în recapitulație pentru acest deviz.

Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții – C

Indicatoare de norme de deviz C - constructii si RpC - reparatii constructii

Identificarea corectă a operațiilor pentru realizarea unor lucrări în construcții reprezintă un pas important în realizarea unui deviz. De la prepararea și turnarea betoanelor, confecționarea și montarea armăturilor, realizarea cofrajelor, a zidăriilor și până la aplicarea gletului, zugrăveli și vopsitorii, indicatoarele de norme de deviz constituie un real ajutor pentru un constructor, prin estimarea consumurilor de materiale, manoperă și utilaje.

Ce tipuri de lucrări cuprind indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții administrative, social-culturale, rezidențiale și industriale – C?

Volumul I

CA – Lucrări de betoane

Aici puteți găsi normele de deviz pentru prepararea betonului cu betoniera pe șantier, turnarea betonului simplu în egalizări și șape, turnarea betonului în fundații, ziduri de sprijin, plăci, grinzi, stâlpi, pereți și diafragme.
De asemenea, sunt prezentate consumurile de resurse pentru turnarea betonului în cofraje glisante și betonarea buloanelor la stâlpi metalici.

CB – Cofraje și schele

De la cofraje din scânduri de rășinoase la panouri refolosibile metalice, TEGO și DOKA, susțineri cu popi și grinzi metalice, eșafodaje și schelă metalică, cofraje glisante.

CC – Armături pentru betoane

În acest capitol sunt prezentate consumurile de timp, materiale și utilaje pentru fasonarea barelor din oțel beton PC, montarea armăturilor în fundații, stâlpi, grinzi și plăci, montarea plaselor sudate și a plaselor rabiț, armături pentru prefabricate.

CD – Închideri și compartimentări

De la prepararea mortarelor la realizarea zidăriei din cărămidă și BCA, coșuri de fum, zidărie aparentă din cărămizi la fațade, pereți și tavane din gips-carton.

CE – Învelitori și șarpante din lemn

Învelitori cu țiglă, tablă și carton bitumat, luminatoare, jgheaburi și burlane, șarpante din lemn, astereala, pazii și streșini.

Volumul II

CF – Tencuieli

CG – Pardoseli

CH – Scări

CI – Placaje interioare și exterioare

CJ – Profiluri și ornamente decorative

CK – Tâmplărie din lemn, mase plastice și metal

CL – Construcții și confecții metalice

Volumul III

CM – Geamuri

CN – Vopsitorii și zugrăveli

CO – Lucrări diverse

CP – Montarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și profile metalice

CQ – Sisteme de fundare și consolidări de terenuri pentru fundații

CR – Construcții executate cu materiale locale și alte tipuri de lucrări de construcții

Volumul IV

LISTE ANEXE- Resurse materiale

Descarcă gratis Indicatorul de norme de deviz C – Construcții, ediția 1981, sub formă tabelară, sau indicatorul actualizat în 2007.

Indicatoare norme deviz in constructii, reparatii, instalatii sanitare, incalzire si altele

Indicatoare norme deviz

Ce este un deviz ?

În constructii e necesară elaborarea unei liste cu lucrările ce trebuie efectuate la un anumit obiectiv. Acesta este un deviz pilot si este realizat în general de proiectant. Devizul reprezintă lucrarea ce trebuie realizată, împărțită în norme. Devizelor li se asociază câte o recapitulatie, pentru a se adăuga diverse sporuri (de exemplu CAS) și cheltuieli în procesul de productie.

Devizele sunt grupate în obiecte, unui obiect corespunzându-i un deviz obiect si o lista de echipamente. În acest deviz obiect, devizele sunt asociate cu subcapitolul corespunzător, pentru a însuma costurile pe categorii de lucrări.

Indicator Norme Deviz ConstructiiObiectele sunt grupate într-o investitie. Aceasta are asociata un deviz general și un grafic de executie. În devizul general, obiectele sunt adăugate subcapitolelor corespunzătoare, cu pretul aferent acelui capitol. Graficul de executie este reprezentarea în timp a executiei lucrării și se completează având ca baza timpul de executie defalcat pe obiecte si devize.

Ce este un formular deviz ?

Într-un formular deviz sunt cumulate informatii despre diferite aspecte ale devizului, obiectului sau investitiei. Aceste informatii sunt organizare într-o structura tabelară, si pot reprezenta : extrase de materiale, extrase de manopera, etc.

Ce este un deviz oferta ?

Pentru a selecta o firma de constructii care să implementeze proiectul realizat de către proiectant, devizul pilot este pus la dispozitia acestora, urmând să fie selectate preturile pentru resursele primare (material, manopera, utilaj, transport) si valorile din recapitulatie. Cu aceste informatii completate, se pot redacta rapoartele necesare explicitării ofertei. Model de deviz oferta.

Descărcati gratis indicatoare norme deviz pentru lucrari de constructii:

Dacă doresti normele de deviz – lucrări de constructii indicator C le poti descarca gratis accesând linkul următor:

Norme deviz lucrări constructii – indicator C editia 1981

Pentru normele de deviz RpC – reparatii constructii (editia 1981) accesati linkul de mai jos:

Indicator Norme deviz RpC – Reparatii constructii – editia 1981

Pentru normele de deviz I – instalatii de incalzire si gaze editia 1981, accesati linkul de mai jos:

Norme deviz Instalatii de incalzire si gaze – Indicator I – editie 1981

Pentru normele de deviz S – instalatii sanitare editia 1981, accesati linkul de mai jos:

Norme deviz Instalatii sanitare – Indicator S – editie 1981

Pentru normele de deviz Ac – Alimentari cu Apa si Canalizare editia 1981, accesati linkul de mai jos:

Indicator de norme de deviz Alimentari cu apa si Canalizare – Indicator Ac – editie 1981

Norme deviz RpE – Reparații instalații electrice, editia 1981

Norme locale de deviz – amenajari interioare executate cu gips-carton: PD – Pereti despartitori, TU – tencuieli uscate (placari de pereti existenti) si TS – tavane suspendate (tavane false):

Norme locale de deviz – amenajari interioare executate cu gips-carton

Nu ne asumam răspunderea pentru continutul documentelor. Vom actualiza articolul si cu celelalte norme de deviz