Cum se stabilește categoria de importanță a unei construcții?

Categoria de importanță se stabilește de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor existente, ținând seama de următoarele aspecte:

Pentru fiecare construcție se stabileşte o singură categorie de importanță, care va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcția (autorizația de construire, proiectul de execuție, cartea tehnică a construcției, documentele de asigurare ş.a.)

Clasificarea construcțiilor în funcție de categoriile de importanță

Constructii cu categoria de importanta A1. Construcții de importanță excepțională – A

Constructii avand categoria de importanta B2. Construcții de importanță deosebită – B

3. Construcții de importanta normala – C

4. Clădiri de importanta redusa – D

În această categorie se încadrează construcții cu funcțiuni obișnuite, a căror neîndeplinire afectează un număr redus de oameni (clădiri de locuințe parter sau parter și etaj, dependințe gospodărești, construcții provizorii).

Trebuie făcută deosebirea între categoria de importanță și clasa de importanță, aceasta din urmă stabilindu-se în funcție de criterii specifice (de exemplu seismicitatea).