Clasificarea constructiilor dupa categoria de importanta

Clasificarea constructiilor dupa categoria de importanta

Cum se stabilește categoria de importanță a unei construcții?

Categoria de importanță se stabilește de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor existente, ținând seama de următoarele aspecte:

  • implicarea vitală a construcțiilor în societate și în natură – gradul de risc sub aspectul siguranței și sănătății;
  • implicarea funcțională a construcțiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit și în natură – destinație, modul de utilizare;
  • caracteristici proprii construcțiilor – complexitatea și considerente economice.

Pentru fiecare construcție se stabileşte o singură categorie de importanță, care va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcția (autorizația de construire, proiectul de execuție, cartea tehnică a construcției, documentele de asigurare ş.a.)

Clasificarea construcțiilor în funcție de categoriile de importanță

Constructii cu categoria de importanta A1. Construcții de importanță excepțională – A

  • Construcții cu funcțiuni deosebit de importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone foarte extinse (reactoare, baraje înalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate în aval)
  • Construcții cu caracter unicat, valoare deosebită de patrimoniu (clădiri de cult, monumente de arhitectură)

Constructii avand categoria de importanta B2. Construcții de importanță deosebită – B

  • Construcții cu funcții importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natura pe zone limitate. Aici se încadrează construcții din industria chimică, căi ferate, șosele, poduri, porturi, aeroporturi, construcții social culturale cu aglomerări mari de oameni, stații de emisie radio și televiziune
  • Construcții cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori (monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive, biblioteci)

3. Construcții de importanta normala – C

  • Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natura.(clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale și agrozootehnice, construcții social-culturale care nu intră în categoriile de importanta A și B)
  • Construcții cu caracteristici și funcțiuni obișnuite, dar cu valori de patrimoniu (clădiri de cult, muzee de importanță locală)

4. Clădiri de importanta redusa – D

În această categorie se încadrează construcții cu funcțiuni obișnuite, a căror neîndeplinire afectează un număr redus de oameni (clădiri de locuințe parter sau parter și etaj, dependințe gospodărești, construcții provizorii).

Trebuie făcută deosebirea între categoria de importanță și clasa de importanță, aceasta din urmă stabilindu-se în funcție de criterii specifice (de exemplu seismicitatea).

Lasă un comentariu