Fasonarea armaturilor din otel beton si montarea armaturilor

Fasonarea armaturilor din otel beton si montarea armaturilor

Fasonarea armaturilor

Operațiuni pregătitoare înainte de fasonare:
  • curățirea armăturilor, îndepărtarea eventualelor pete de rugină
  • îndreptarea armăturilor, prin întindere cu troliu
  • recepționarea lucrărilor de cofraje
Otelul beton livrat în colaci sau bare îndoite trebuie să fie îndreptat înainte de tăiere și fasonare, fără a se deteriora profilul. La întinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depăși 1 mm/m. Barele tăiate și fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, în asa fel încât să se evite confundarea lor și să se asigure păstrarea formei și a stării de curățenie până în momentul montării.
Fasonarea armaturilor cu masini automateTăierea barelor de otel beton se face cu ghilotina sau flexul.
Tăierea și îndoirea barelor va fi făcută pe platforme de fasonare, folosind mașini și dispozitive funcție de lungimea și diametrul barelor.La mașina de îndoit cu două viteze nu se admite curbarea barelor cu profil periodic la viteza mare a mașinii. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10° C. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
Pentru realizarea ciocurilor se fac îndoiri la unghiuri de 90 sau 180 grade. Îndoirile la 90 grade se fac și la barele care armează colțurile elementelor de beton armat. Pentru etrieri și agrafe ancorarea se realizează prin cârlige îndoite la 135° sau 180° în cazul etrierilor din OB 37 și numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 60.
Fasonarea armaturilor - confectionarea manuala a etrierilorRaza interioară de îndoire este de min 1,25 diametre în cazul armăturilor netede și de min. 2,0 diametre în cazul celor cu profil periodic. Porțiunea dreaptă de la capăt, după îndoire este de min. 3,0 diametre la armăturile netede și de min. 7,0 diametre în cazul celor cu profil periodic. Fasonarea ciocurilor și îndoirea armăturilor se execută fără șocuri, cu mișcări lente.

Cum se montează armăturile?

Armăturile se vor monta în poziția prevăzută în proiect. Montarea armăturilor poate să înceapă numai după:
  • recepționarea calitativă a cofrajelor (verificarea poziției cofrajelor, dacă acestea se închid după montarea armăturii, sau încheierea P.V. de recepție a cofrajelor);
  • acceptarea de către proiectant a procedurii de betonare în cazul elementelor sau părților de structură al căror volum depășește 100 mc, fiind necesar să fie prevăzute rosturi de betonare.
La montarea armăturilor se vor adopta măsuri pentru asigurarea bunei desfășurări a turnării și compactării betonului prin:
  • crearea la intervale de maxim 3 m a unor spații libere între armăturile de la partea superioară care să permită pătrunderea liberă a betonului sau a furtunelor prin care se descarcă betonul;
  • crearea spațiilor necesare pătrunderii vibratoarelor la interval de maxim 5 ori grosimea elementului, uzual diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm. În acest scop după caz se va monta sau încheia parțial armătura superioară, urmând a se completa înainte de ultima etapă de betonare și se va solicita, dacă este cazul, reexaminarea dispozițiilor de armare prevăzute în proiect.
Armăturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acesteia în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).
Se vor prevedea:
  • cel puțin patru distanțieri la fiecare mp de placă sau perete;
  • cel puțin un distanțier la fiecare metru liniar de grindă sau stâlp, pentru Ø> 12mm, și cel puțin doi distanțieri la fiecare metru pentru Ø 10 mm;
  • cel puțin un distanțier între rândurile de armături la fiecare doi metri liniari de grindă în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri.
Distanțierii pot fi confecționați din mortar de ciment în formă de prisme prevăzute a fi legate de armături sau confecționați din mase plastice. Este interzisă folosirea ca distanțieri a cupoanelor din oțel beton cu excepția cazului în care sunt așezați între rânduri de armături.
Pentru menținerea în poziție a armăturilor de la partea superioară a plăcilor se vor folosi „capre” din otel beton sprijinite pe armătura inferioară sau pe distanțieri și dispuse între ele la distanțe de maxim 1m (1 buc/mp) în câmp, respectiv de 50 cm(4 buc/mp) în zonele în consolă. În cazul plăcilor cu grosime mai mare de 40 cm și al armăturilor cu diametre mai mari de 14 mm se admite depășirea distanțelor menționate, dar astfel încât să se asigure păstrarea poziției armăturii. Praznurile și piesele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudură (în cazul oțelurilor sudabile, fără alterarea caracteristicilor inițiale ale oțelurilor) sau legături cu sârmă de armătura elementului sau vor fi fixate de cofraj, astfel încât să se asigure menținerea poziției lor în timpul turnării betonului. Se recomandă ca atunci când se dispune de mijloace de ridicare și montaj armătura să se monteze sub formă de carcase.

Montarea armaturilor prin legaturi de sarmaLegarea armăturilor

La încrucișări barele de armătură trebuie să fie legate între ele prin legături de sârmă neagră sau prin sudură electrică prin puncte. Legarea prin sudură electrică se va efectua la temperaturi mai mari de -5 °C.
În cazul legării cu sârmă se vor folosi două fire de sârmă de 1,0-1,5 mm. Rețelele de armături din plăci și pereți vor avea legate două rânduri de încrucișări marginale, pe întreg conturul, restul încrucișărilor (din mijlocul rețelelor) se leagă din 2 în 2, în ambele sensuri. Se leagă toate încrucișările barelor la grinzi și stâlpi cu colțurile etrierilor sau cu ciocurile agrafelor, restul încrucișărilor acestor bare cu porțiuni drepte ale etrierilor pot fi legate numai în șah (cel puțin din 2 în 2). Barele înclinate se leagă de primii etrieri cu care se încrucișează. Etrierii și agrafele, care se montează înclinat față de armătura longitudinală, se leagă de toate barele cu care se încrucișează. Înnădirea armăturilor se face prin suprapunere sau sudură, în conformitate cu prevederile proiectului și a reglementărilor tehnice specifice.

Resurse alocate

Forța de muncă alocată în vederea realizării lucrărilor de armare se compune în cea mai mare parte din fierari betoniști, și muncitori de servire. Ca și utilaje folosite sunt necesare: clește, ștanța electrica de tăiat și îndreptat otel beton, troliu , mașina de fasonat otel beton.

Pentru oferte de preț referitoare la fasonarea și montarea armaturilor din otel beton trimiteți un mail la contact@constructii-neamt.ro