Vata minerala bazaltica

Vata minerala bazaltica – un excelent izolator termic si fonic

Datorită tehnologilor moderne, produsele din vata minerala bazaltica au o rezistență excepțională la comprimare și sunt neinflamabile. În pofida unei izolații termice mai slabe decât densitatea comparabilă, produsele din vata minerala bazaltica au un spectru mai larg de aplicabilitate, în cazurile când rezistența la comprimare este esențială.

Vata minerala bazaltica

Vata minerala bazaltica este un produs anorganic, obţinut prin fibrilizarea cu ajutorul centrifugării a topiturii de bazalt. Este produs sub forma unei aglomerări de fibre fine, elastice, cu structură deschisă. Prin adăugarea unui liant (fenolformaldehidic termorigid) se obţin diverse sortimente, diferenţiate prin formă şi densitate.

Datorită caracteristicilor fizico-chimice performante produsele din vata bazaltica acoperă toată gama de izolaţii termice şi fonice în intervalul de temperatură -50C până la temperaturi de 700C -1000 C ( şi păstrează capacitatea de termoizolare la valori optime până la temperaturi de 700C şi la valori convenabile până la 1000C).

Avantajele izolării cu vată minerală

Economie de energie-izolare termică

Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scazută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4-10°C, în funcţie de sortiment λ= 0,035 – 0,039 W/mK). Cu cât această valoare este mai mică, cu atât transferul termic între interiorul şi exteriorul locuinţei va fi mai redus. Întreaga familie se va bucura de reducerea costurilor pentru încălzirea locuinţei.

Domenii de utilizare diversificate

Proprietățile produselor din vată minerală bazaltică le recomandă ca materiale termo-fonoizolatoare excelente, într-o gamă foarte largă de aplicaţii: izolări ignifuge şi fonoabsorbante, izolări în construcţii civile (pereţi exteriori şi interiori, planşee, acoperişuri mansardă şi terasă), construcţii industriale din beton armat sau metal, instalaţii frigorifice, instalaţii industriale la temperaturi ridicate, izolări termice şi/sau fonice la aparatură casnică, autovehicule, nave maritime, izolări de ţevi şi conducte.

Alegerea sortimentului de vată minerală bazaltică în vederea realizării unei izolaţii termice, fonice şi de protecţie împotriva focului se va face în concordanţă cu proiectul de execuţie a lucrării.

Confort

Produs cu structură fibroasă , din fibre fine, elastice, cu structură deschisă , vata minerală din bazalt asigură o bună circulaţie a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil în locuinţă.

Protecţie împotriva zgomotului

Vata minerală din bazalt este un foarte bun izolator fonic (în domeniul de frecvenţe 250-6000 Hz), în funcţie de sortimentul şi grosimea produsului. Structura fibroasă şi porozitatea de 90-96% a produselor din vată minerală asigură proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică. Un strat de 200 mm pâslă duce la atenuarea zgomotului cu 42 dB (10 dB corespund unei înjumătăţiri a intensităţii sunetului).

Securitate la incendiu-reacţie la foc

Încadrată în Euroclasa de reacţie la foc A1, vata minerală bazaltică este un produs incombustibil. Astfel, produsele din vată minerală bazaltică nu întreţin incendiul şi nu degajă gaze nocive sub acţiunea focului. În domeniul de temperatură -50C….+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vată minerală din bazalt îşi păstrează proprietăţile termoizolante, elasticitatea şi rezistenţele mecanice în limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge până la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori apărând fenomenul de distrugere a fibrelor.

Durabilitate

Reducerea pe termen lung a grosimii raportată la o perioadă de 10 ani este de maxim 2,5 mm. Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic şi biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează şi nu este corodată, nu conţine săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezeşte.

Sănătate şi mediu

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conţine material cristalizat sub formaţiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătăţii, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acţiunea focului şi nu are emisii de substanţe periculoase.

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Densitatea produselor din vată minerală se situează în domeniul 40 – 160 Kg/mc. Densitatea creşte odată cu conţinutul de liant şi presarea în timpul realizării produselor, fiind o caracteristică distinctă a sortimentelor de produs. Densitatea determină caracteristicile mecanice specifice a produselor de vată care se utilizează în general în izolaţii termice şi fonice sub încărcături statice.
Produsele rigide circulabile uşor şi circulabile suportă încărcări statice de până la 10.000 N/m2.

Comportament faţă de apă

Vata minerala bazaltica este hidrofugă, nu absoarbe apa şi nu reacţionează chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se face prin aplicarea unor substante hidrofobizante.
Produsele din vată minerală, datorită structurii fibroase şi poroase cu pori deschişi, prezintă fenomenul de reţinere temporară a apei în funcţie de sortiment şi de modul de contact al produsului cu apa. Apa reţinută se elimină uşor.

Punere în operă uşoară

Produsele din vata minerala bazaltica se utilizează uşor şi sunt compatibile cu materialele de construcţii uzuale.

Pentru comenzi trimiteti un mail la contact@constructii-neamt.ro

2 comentarii la „Vata minerala bazaltica”

Lasă un comentariu