Ce este betonul? Despre beton si beton armat

Ce este betonul? Despre beton si beton armat

Generalități legate de beton

Beton – un conglomerat obținut prin întărirea unui amestec, în diverse proporții, de liant (ciment), apă, agregate (pietriș, piatră spartă, nisip) și eventual mici adaosuri de substanțe chimice (aditivi). Aceste substanțe au rolul de a modifica structura și proprietățile betonului întărit, cum sunt rezistența la coroziune și îngheț, compactitatea.

Hala din beton armat precomprimatBetonul (simplu, armat sau precomprimat) este unul din cele mai folosite materiale structurale deși, în forma sa moderna, a apărut relativ recent, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Totuși, producția mondială în zilele noastre este de circa 1 tonă pe cap de locuitor!

Avantajele pe care le prezintă betonul ca material de construcție:

1. Economie: este un material relativ ieftin; de exemplu, pentru o structură etajată (locuințe sau birouri), varianta din beton armat costă aproximativ de două ori mai puțin față de varianta cu structură metalică.

2. Versatilitate – posibilitatea de a realiza o mare varietate de forme și dimensiuni. Betonul proaspăt este plastic și ia forma cofrajului în care este turnat. Se pot realiza astfel forme deosebit de avantajoase structural și arhitectural – de exemplu plăci plane și curbe. De asemenea, dimensiunile elementelor nu sunt limitate de dimensiunile sortimentelor disponibile pe piață (ca în cazul profilelor metalice) sau de gabaritele maxime de transport.

Betonul se pretează foarte bine la realizarea elementelor de suprafață (plăci) și masive (fundații), spre deosebire de principalii săi concurenți, oțelul și lemnul, din care se realizează de obicei elemente liniare.

3. Accesibilitate: Principalele materiale componente (cimentul, nisipul și pietrișul), precum și echipamentele de amestecare, sunt accesibile în majoritatea zonelor geografice, iar oțelul beton este în general mai ușor de transportat decât elementele structurale metalice.

4. Rezistența la foc: Structurile trebuie să reziste la acțiunea focului și să rămână în picioare suficient timp pentru ca clădirea sa fie evacuata. Structurile de beton au o rezistență de circa 1-3 ore la foc, fără a se lua măsuri speciale, ca în cazul structurilor metalice.

5. Întreținere redusă: Structurile din beton necesită cheltuieli mult mai mici cu întreținerea decât structurile metalice.

6. Structurile din beton au o rezervă de rezistență în cazul unor supraâncărcări sau acțiuni accidentale.

Totuși, betonul nu prezintă numai avantaje. Exista anumite caracteristici (dezavantaje) care pot conduce la alegerea unui alt material structural:

  • greutate specifică relativ ridicată (circa 2,4 t/m3);
  • raport rezistentă/greutate relativ mic (24 MPa/ 2400 kg/m3 » 1/100), în timp ce pentru otel raportul este 300/7850 » 1/30 ;
  • rezistență redusă la întindere (1/10 ÷ 1/20 din rezistența la compresiune);
  • necesitatea de a folosi cofraje și sprijiniri;
  • deformații care au loc în timp.

Primul dezavantaj poate fi compensat prin utilizarea agregatelor ușoare, care dau un beton ușor (sub 1,8 t/m3). Al doilea, prin realizarea de betoane de înaltă rezistență (care au o rezistență la compresiune între 60 si 120 MPa).

Dezavantajul rezistenței scăzute a betonului la întindere este micșorat prin asocierea cu otelul, un material compozit numit beton armat.

Betonul armat

Betonul prezintă o bună rezistență la solicitarea de compresiune, dar la solicitarea de tracțiune rezistența betonului este mult mai scăzută (aproximativ de 10 ori mai mică decât cea la compresiune). Din acest motiv pentru a îmbunătăți comportarea materialului la diferite tipuri de solicitări betonul poate fi armat cu diferite produse din oțel.

Betonul armat este un material compozit rezultat din asocierea a doua materiale cu proprietăți mecanice diferite. Comportarea betonului armat este diferită și mult mai complexă decât cea a materialului ideal, linear – elastic, pe baza căruia sunt dezvoltate teoriile din Rezistenta Materialelor.

Asocierea betonului cu armatura este favorizată și de anumite proprietăți fizice și chimice ale celor doua materiale :

  • Aderența, care asigură transmiterea eforturilor între beton și armaturi;
  • Prin introducerea armaturilor în beton, protecția anticorozivă a acestora este asigurată de pH-ul bazic (>12) al betonului;
  • Având coeficienți de dilatare termică similari, se previne apariția de eforturi suplimentare (datorită variațiilor dimensionale diferite sub acțiunea variațiilor de temperatură).

Realizarea unei structuri din beton armat implică trei operații, consumatoare de materiale și manoperă, care nu sunt întâlnite la alte tipuri de structuri: confecționarea cofrajelor, decofrarea și susținerea elementelor până când betonul capătă suficientă rezistență. Eliminarea parțială a acestui dezavantaj se poate face prin standardizarea elementelor (și cofrajelor) și prefabricare.

Betoanele trebuie să aibă rezistență mecanică mare la solicitările de compresiune, încovoiere, coroziune, uzură, șocuri și vibrații, să se contracte și dilate puțin, să fie elastice și cu compactitate mare. Stabilitatea în timp a construcțiilor din beton, amplasate în diverse medii, depinde de compoziția mineralogică și compactitatea betonului.

2 comentarii la „Ce este betonul? Despre beton si beton armat”

Lasă un comentariu