Mar 132015
 
Indicator de norme de deviz If – Lucrari de imbunatatiri funciare si corectarea torentilor

Indicatorul de norme de deviz If – Lucrări de îmbunătățiri funciare și corectarea torenților cuprinde următoarele capitole:

IfA – Lucrări de betoane – cuprinde norme de deviz pentru turnarea betoanelor monolite și prefabricate pentru lucrări de amenajări de pereuri, rostuiri și etanșări. Lucrările de betoane ce se folosesc la lucrări mici dispersate sau executate pe versanți greu accesibili au fost prevăzute a se executa manual, neputându-se folosi la lucrările curente de construcții civile și industriale.

IfB – Lucrări din piatră – cuprinde norme de deviz pentru confecționarea și punerea în operă a unor elemente de construcție din zidărie la parament și pereu sau radier, din piatră brută sau bolovani.

Mar 122015
 
Indicator de norme de deviz RM – Restaurari monumente istorice

Acest ghid denumit RM (Restaurare Monumente) urmărește stabilirea modalităților de elaborare a normelor (consumurile tehnice de resurse) pentru lucrări de restaurare a monumentelor istorice, prin alegerea celui mai adecvat tip de normă de consum, pentru lucrări cu pondere mare în activitatea de conservare, protejare și restaurare a monumentelor istorice.

Cui este adresat acest indicator?

  • deținători de monumente și beneficiari de lucrări;
  • proiectanți, pentru elaborarea documentațiilor conform legislației în vigoare;
  • organe centrale și teritoriale de coordonare, analizare , aprobare, autorizare și angajare a proiectării și execuției lucrărilor;
  • antreprenori, în dubla calitate de ofertanți în procesul de licitație, conform legislației în vigoare și de executanți în procesul de decontare;
  • personal tehnic de urmărire și control a execuției și decontării lucrărilor realizate;
  • controlul efectuat de către organele statului privind modul de cheltuieli a banului public;
  • experți tehnici judecătorești.

Indicatorul de norme de deviz RM – Restaurari monumente istorice conține următoarele tipuri de lucrări, structurate pe mai multe capitole.

Mar 112015
 
Indicator de norme de deviz RCs Lucrări de restaurari şi consolidări la construcţii avariate civile, industriale şi social-culturale

Indicatorul RCS – Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurari și consolidări la construcții avariate civile, industriale și social-culturale : RCs, cuprinde următoarele capitole:

RCsA – Săpături
RCsB – Preparare și turnare betoane, piloți forați, demolări, montare prefabricate
RCsC – Cofraje și susțineri
RCsD – Armaturi
RCsE – Izolații
RCsF – Mortare, zidarii, reparare crăpături, demolări zidării piatră
RCsG – Preparare mortare, zidărie de cărămidă, refaceri coșuri de fum, refaceri de zidării, practicarea de ștrepi, repararea crăpăturilor, consolidări zidărie, străpungeri în zidărie
RCsH – Șarpante din lemn, înlocuire elemente de șarpantă deteriorate, astereală, streașină, planșee din lemn, reparații uși și porți, chepenguri, montare și demontare schela
RCsI – Învelitori din carton bitumat, țiglă, tablă, și reparații la învelitori, jgheaburi și burlane
RCsJ – Reparații de tencuieli, placare pereți cu plăci de gips-carton, restaurări la fațade
RCsK – Restaurari pardoseli din scânduri, dulapi, PFL, parchet din stejar sau fag, reparații pardoseli din marmură, granit, piatră și beton simplu, plinte, reparații asfalt, reparații pardoseli cu gresie antiacidă
RCsL – Reparații trepte la scări, reparații balustrade, reparații mana curenta, reparații vanguri
RCsM – Reparații placaje din mozaic, reparații placaje din granit, marmură sau travertin, reparații gresie și faianță
RCsN – Reparații profiluri simple sau curbe, reparații ornamente
RCsO – Restaurari ferestre, uși, obloane, rulouri din lemn
RCsP – Reparații ferestre și uși metalice, reparații porți metalice și glasvanduri, reparații ferestre și uși din mase plastice
RCsQ – Reparații și înlocuiri geamuri, luminatoare inclusiv tip Nevada
RCsR – Refaceri zugrăveli și vopsitorii
RCsS – Reparatii trotuare și împrejmuiri
RCsU – Sobe și șeminee, diverse

Descarca gratuit indicatorul RCS – Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurari și consolidări la construcții avariate civile, industriale și social-culturale

Mar 092015
 
Piatra-Neamt - Curtea Domneasca

Imagini din Piatra Neamt, Curtea Domneasca – martie 2015: Turnul lui Stefan cel Mare, Muzeul de Arta, Muzeul de Etnografie, Muzeul Cucuteni, Primăria Piatra Neamt, Biserica Sf. Ioan Botezatorul.

Frumoasa ctitorie a lui Ștefan cel Mare se mai păstrează și astăzi în orașul Piatra Neamț, fiind cunoscută drept centrul istoric al urbei. Situat pe un mic platou în jurul căruia s-a dezvoltat actualul oraș, complexul architectural este format din Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”, Turnul-clopotniță și Curtea Domnească.

Potrivit izvoarelor istorice aceste mari mărturii ale istoriei își au începuturile în perioada 1468-1475. Prima atestare documentara a Curții Domnești de la Piatra Neamț apare într-un document emis în anul 1491, când Ștefan cel Mare face danie Mănăstirii Tazlău trei sate “care au fost din ocolul curților noastre de la Piatra“.

Feb 122015
 
Autostrada Iasi Tg. Neamt Targu Mures

Un drum nou se va construi între Piatra Neamț și Bacău, cu începere din anul 2020, s-a decis, la reuniunea parlamentarilor din comisiile de transporturi cu ministrul de resort”, a declarat deputatul Cătălin Drăgușanu, membru în Comisia de Transporturi în Camera Deputaților.

Deși anul 2020 pare un termen îndepărtat, în Master Planul care a primit în 10 februarie, avizul parlamentarilor, s-au câștigat circa 10 ani. Inițial, traseul Piatra Neamț – Bacău a fost prins la reabilitare în anul 2030.

S-a renunțat la reabilitare iar legătura dintre cele două municipii va fi realizată cu un drum din categoria ”expres”.